Page 105 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 105

           «Å erkjenne at «nå har jeg et problem», starter hos den enkelte. Vi klarer ikke åseinnihodetpåfolk og hva som egentlig rører seg.»
Eirik Kristoffersen, forsvarssjef
MÅ JOBBES MED: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erkjenner at kulturen rundt psykisk helse er noe som må jobbes med i Forsvaret.
    lav motivasjon, likegyldighet og brakkesyke.
Hun forteller også at flere tilbringer mye tid på rom- mene sine når de har fri. Mange opplever dette som veldig
belastende, forklarer hun.
– Det er viktig å erkjenne at vi er i en vanskelig situ-
asjon, sier hun.
– SNAKK MED NOEN
Det er Kristoffersens oppfordring på spørsmål om prak- tiske tips for vernepliktige til å klare seg i pandemien.
– Skal vi jobbe med psykisk helse, så krever det åpen- het – det krever at folk sier ifra. Det er sentralt å dyrke en kultur hvor det er greit å si ifra om man har en dårlig
dag eller en lengre periode hvor man sliter.
– Men kan det være at folk i Forsvaret ikke er ærlige om det de syntes var problematisk, i frykt for at det får
konsekvenser?
– For det første så får det ikke konsekvenser hvis man
får behandling. Å behandle folk for psykisk helse er akku- rat det samme som å behandle folk for beinbrudd. Det finnes medisin, terapi eller andre måter å løse det på. Folk blir veldig ofte friske.
Han oppfordrer også de som har overskudd, til å for- søke og se medsoldatene sine og hjelpe de som sliter. Og for dem som har det litt tøft, er budskapet:
– Snakk med noen, det er alltid bedre.
LANDSTILLITSVALGT: Anette Hyldmo
FORSVARETS FORUM
105
 

   103   104   105   106   107