Page 104 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 104

                 104
SOLDATNYTT
  SKJULTE SKADER
– Det er greit å varsle om at man har en dårlig dag, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
TEKST: JOHN BIRGER MORUD FOTO: KRISTER SØRBØ
Hvordan hadde 19 år gamle Eirik Kristoffersen taklet koronapandemien med de begrensnin- gene det medfører?
– Jeg hadde nok tatt det like godt som de vernepliktige tar det i dag, sier han til Sol- datnytt.
– Jeg hadde selvfølgelig vært frustrert fordi det er begrensninger på det sosiale. Perspektivet da jeg var 19 år, var mye kortere enn det er nå som jeg snart er 52 år. Jeg har stor forståelse for at dette er frustrerende for ver- nepliktige.
– De som er inne til førstegangstjeneste nå, gikk jo glipp av våren og sommeren i fjor, mange gikk glipp av russetida og kom deretter rett inn i Forsvaret. Så gledet vi oss til 2021 da vi skulle legge koronaåret bak oss, men så fortsetter det.
HAR EN VEI Å GÅ
Å ivareta psykisk helse – i likhet med fysisk helse – er viktig, mener Kristoffersen. Han er likevel klar på at For- svaret har en vei å gå på.
– Hvis folk får en fysisk skade som å brekke et bein, få skuldra ut av ledd eller bli fysisk syk, er vi gode til å ta hensyn. Vi er derimot ikke så gode på det som ikke kan måles eller ses.
Åpenhet er sentralt for å jobbe med psykisk helse, mener Kristoffersen. Han forklarer at dette starter hos hver enkelt.
– Å erkjenne at «nå har jeg et problem», starter hos den enkelte. Vi klarer ikke å se inn i hodet på folk og hva som egentlig rører seg.
Samtidig er han klar på at en åpen kultur rundt psy- kisk helse er noe som må jobbes med i Forsvaret. Årets soldataksjon handler om akkurat denne tematikken.
«VI KJEMPER VÅRE KAMPER SAMMEN»
Soldataksjonen er en årlig holdningsskapende kampanje i regi av Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO). Årets
soldataksjon heter «Vi kjemper våre kamper sammen». Anette Hyldmo er landstillitsvalgt i vernepliktsrådet, som er en del av TVO. Hun forklarer hvordan soldatene vil merke soldataksjonen, og hvordan det vil bidra til å
sette et fokus på psykisk helse på dagsorden.
– En del av soldataksjonen er en periode med arran- gementer. Alle leirer skal arrangere en aksjonsdag. De vernepliktige får fri fra jobb for å delta. Fokuset og bud-
skapet den dagen vil være psykisk helse.
– Samtidig innebærer soldataksjonen et helårlig
fokus på psykisk helse. Vi ønsker at soldatene skal få kontinuerlige påminnelser om psykiske helse gjennom troppens time, foredrag eller gjennom aktiviteter i regi av velferden.
Å skape en bevisstgjøring på hvor man kan henvende seg om man sliter, er sentralt for å kunne jobbe godt med psykisk helse, sier hun.
Koronapandemien gjør at noen av aksjonsdagene er utsatt til høsten – i utgangspunktet skulle soldataksjonen være gjennomført innen 15. mai.
ROSER INITIATIVET
Kristoffersen synes årets soldataksjon er både viktig og relevant.
– Jeg synes det er veldig bra at årets aksjon setter fokus på psykisk helse, forteller han.
Han markerte årets aksjonsperiode med å sende en e-post til alle ansatte og vernepliktige, hvor han formidlet viktigheten av aksjonen. Kristoffersen forklarer at Forsva- rets ledelse har fokus på psykisk helse blant verneplik- tige, men at det kan være krevende å få budskapet helt ut i front. Han mener at den pågående koronapandemien gjør aksjonen mer relevant.
– Korona har gjort at vi alle, i over et år, har hatt en annerledes hverdag enn vi er vant med i fredstid. Det er viktig at vi er åpne om hvordan folk har det i Forsvaret.
KREVENDE PERIODE
TVO opplever også temaet som mer relevant i den situ- asjonen vi er i nå.
– Vi får tilbakemeldinger om at tjenesten oppleves spesielt tung for mange under pandemien. Årsaker til dette er mye usikkerhet, streng kohortpolitikk og omfattende innskrenkinger i bevegelsesfrihet, forkla- rer Hyldmo.
– Tilbakemeldingene vi har fått, er at mange opplever
  
   102   103   104   105   106