Page 16 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 16

                 ADJØ? En havørn kretser over Andhue, fjelltoppen rett ved siden av Andøya flystasjon.
3D-PRINTING
I 2023 skal Forsvaret forlate øya.
 16 FORSVARETS FORUM   14   15   16   17   18