Page 47 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 47

                 «Den beste måten å beskrive det på, er som enorme stjerneskudd på nattehimmelen. Vi så flammer fra rakettmotorene og deretter stridshodene som stupte mot leiren.»
leiren mistet livet i angrepet.
– Det er et utsagn jeg kan stille meg bak,
sier Aarbogh.
FORBEREDT PÅ BAKKEANGREP
Angrepet mot Ain al Assad var siste ledd i en rekke dramatiske hendelser i Irak. Fem dager tidligere avfyrte amerikanske dro- ner Hellfire-missiler som tok livet av gene- ral Soleimani i Bagdad.
Ifølge flere medier tok dronene av fra Ain al Assad-basen.
Soleimani var leder for den såkalte Quds-styrken. Han var på mange måter hjernen bak Irans støtte til Assad-regi- met i Syria og sjiamuslimske militsstyr- ker i Irak. Etter at Soleimani ble drept, er regionen på bristepunktet. Spørsmålet er bare når og hvordan Iran kommer til å slå tilbake.
Svaret får de om kvelden 7. januar. Da kommer meldingen om et nært fore- stående angrep mot basen hvor nord- mennene befinner seg. Nå må ting skje
raskt. Soldatene evakuerer det indre base- området og kjører ut i ørkenen.
– Det var et betydelig antall personell som ble omgruppert. Det ble laget en hur- tig plan, som fungerte. Det var ingen som fikk panikk, sier Aarbogh.
– Vi klarerte området og koordinerte med de andre allierte styrkene. Vi var forberedt på at det også kunne komme et bakkeangrep. Men vi behersket terrenget og hadde god kontroll. Hadde det kommet et bakkeangrep, hadde vi vunnet striden.
FRA JULEPERM TIL MISSILREGN
Dette er historien til fire norske soldater som opplevde det dramatiske angrepet. Én av dem, Eirik Østbye Andresen, kom rett fra juleperm. Dagen før han dro til- bake til Irak, leste han på telefonen at USA hadde tatt livet av general Soleimani.
– Jeg tenkte at det sannsynligvis ville komme en reaksjon fra Iran. Men at det skulle ramme basen hvor vi befant oss, på
en slik måte, hadde jeg ikke sett for meg, sier Andresen.
Han forteller om en spent stemning blant soldatene som returnerte til Irak. 4. januar er de tilbake på flybasen i Anbar-provinsen.
– Jeg så for meg at vi kunne havne i situasjoner hvor det ble avfyrt raketter mot basen eller utført mindre bakhold når koalisjonen var ute på oppdrag. Men angrep med ballistiske missiler hadde jeg ikke forestilt meg, sier Andresen.
BLINDGJENGERE I BAKKEN
Fire dager senere sitter han i et pansret kjøretøy av typen Dingo mens himmelen lyser opp av enorme eksplosjoner. Andre- sen er sjef for styrkebeskyttelsestroppen og har ansvaret for sikringstiltak og koordinering med de allierte styrkene. I forkant og mens missilene lander i leiren, kommuniserer soldatene på samband. De legger planer for ulike scenarioer. Det er nemlig ikke bare langtrekkende missiler
Oberstløytnant Einar Aarbogh
FORSVARETS FORUM 47

   45   46   47   48   49