Page 55 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 55

ANNONSE
  ARCOS – KURS OG RÅDGIVNING INNEN SIKKERHET OG BEREDSKAP
Arcos, Tromsø – er landsdelens største leverandør av kurs og rådgivning innen sikkerhet og bered­ skap. Bedriften er godkjent kontrollforetak på vegne av Sjøfartsdirektoratet for båter mellom
8 og 15meter. Fartøyskontrollene inkluderer krengeprøve og oppmåling når behov for det.
For maritime kunder leveres de fleste kurs
for offiserer og mannskap i henhold til STCW konvensjonen – siste oppdatering. Arcos leverer også kurs i fallsikring og tankredning.
Vi tilbyr således kurs til fiskeri og havbruks­ næringen, offshorebasert maritim virksomhet, kystflåten, passasjer/cruiserederi og Sjøforsvaret.
For kunder fra offshoreindustrien/petroleums­ bransjen leveres praktiske kurs og lederkurs innen sikkerhet og beredskap – alle godkjent av Norsk Olje & Gass.
I tillegg leverer Arcos kurs for landbasert virksomhet – fallsikring, Industrivern, brannvern, førstehjelp, kjemikaliedykking, røykdykking, varmt arbeider etc.
Arcos har konkurransedyktig hotellavtale i Tromsø sentrum som kursdeltakere kan benytte seg av. Hotellavtalen inkluderer daglig transport T/R Arcos Sikkerhetssenter.
Spørsmål og bestilling av kurs og rådgivning: Gå inn på www.arcos.no eller kontakt oss på tlf. 459 58 880
Arcos leverer kurs og rådgivning for petroleumsbransjen, maritim virksomhet og landmarkedet. Bedriften er godkjent av Forsvaret, Sjøfartsdirektoratet og Norsk Olje & Gass som opplæringsinstitusjon og Sikkerhetssenter.
Arcos er sertifisert av DNV GL i hht. ISO 9001:2015.
I tillegg er bedriften sertifisert leverandør av sikkerhetskurs til vindenergiselskaper i henhold til GWO (Global Wind Organisation) standard.
Arcos er også godkjent leverandør av ROC kurs, Fritidsbåtskipper samt kurs og rådgivning innen Polarkoden.
I tillegg til øvelser i sjø tilbys realistisk
 oVvietrilebvyerlshesltirkeonpintegrievåarktufuelrlisnkgasla­ mari-
time øvelsesbasseng med vind, nedbør og
trening (HUET) i nye og moderne
bølgemodul. Vi leverer også helikopter[1]
fasiliteter.
evakueringstrening (HUET).
 www.arcos.no
       Arcos annonse redigert.indd 1 16.11.2018 16:21
Arcos Navigare 2017 210x285.indd 1 25/08/17 14.14
                                                        2
F 4 2019 side 3-17.indd 3 08.08.19 09.26
   53   54   55   56   57