Page 70 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 70

        PORTRETTET
SOFIE NYSTRØM
Nystrøm kunne også endt som veterinær ettersom hun har hatt hest og hund som hobby hele livet. Hun har hest i dag. En spranghest hun er ute på tur med hver eneste dag.
– Jeg er veldig glad i kontras- ter. Når jeg logger av, er jeg så langt unna en PC som mulig og blir heller skitten under neglene. Da tar jeg på meg ridestøvler og drar ut i skog og mark og hopper og trener med hesten.
Det er hobbyen som gir henne energi til å gjøre jobben. Hesten og ridingen er medisin.
– Selv når det er minus 20 gra- der og mørkt og trist i januar, når du først har kommet deg opp på den hesten og du ser rådyr foran deg og du galopperer innover i snøen, gir det et helt enormt per- spektiv på ting. Det gir meg rett og slett grunnleggende energi for å gjøre jobben min bedre.
Da hun tok mastergrad i USA, hadde hun en pause fra stallen.
– Da hadde jeg mer tid, men mindre energi. Kontraster gjør deg til et helt men- neske.
Da hun skulle velge utdanning, ble veterinæryrket valgt bort til fordel for det prestisjetunge universitetet Purdue Uni- versity i USA. Derfra har hun en master i Computer Science, eller informatikk, som det heter på norsk.
– Jeg er ekstremt glad for det valget. På skolen kom jeg i kontakt med en profes- sor som heter Gene Spafford – en legende innen cybersikkerhet. Tilfeldigvis jobbet han på fakultetet hvor jeg studerte. Han ivret etter å få flere jenter inn i informa- tikk og ledet et av de største forskningsla- boratoriene på cybersikkerhet som fantes på det tidspunktet, forteller hun.
– Jeg jobbet for ham mens jeg gikk på universitetet, og resten er vel historie.
I dag er det kun 28 prosent kvinner som jobber i IT-bransjen i Norge, ifølge Digi.no. Nystrøm vil gjennom jobben i NSM forsøke å jobbe for å få flere jenter interessert i informatikk og teknologi mens de ennå er små barn.
– Det er en skjevfordeling de luxe mel- lom kjønnene, og det er svært vanskelig å gjøre noe med det hvis vi ikke gjør noe
med det grunnleggende. Og det er at det ikke er nok jenter som er interessert i tek- nologi fra tidlig av, sier Nystrøm.
– Hvordan jeg ønsker å løse dette, kom- mer jeg tilbake til når jeg har begynt i den nye jobben, ler hun.
For Nystrøm har det å være kvinne i en mannsdominert bransje tidvis vært enormt krevende.
– Jeg har opplevd ganske grufulle eksempler på hersketeknikker fra mann- lige sjefer og kolleger, forteller hun.
Hersketeknikkene har kommet fra dem som har undervurdert henne, mener hun. De har kommet når det blir tydelig at hun vil noe, at hun har noe å fare med. Når det skjer noe med maktbalansen.
– Heldigvis er jeg blitt herdet opp gjen- nom, men det går jo inn på deg, selvfølge- lig, at en mannlig kollega bruker grufulle metoder mot deg. Som å holde tilbake informasjon, klappe deg på hodet, ta deg på rumpa – hele spekteret. Jeg har opplevd både trakassering og rene hersketeknik- ker på andre måter, sier Nystrøm.
En kvinne som blir etatsjef eller leder innen politikken, har vært gjennom en del som har gjort henne herdet til å kunne stå i mye, tror Nystrøm.
– Gjett om. Hvis jeg hadde vært mann
med skjegg og litt grått hår, hadde veien mot disse stillingene mine kommet tidligere og mye enklere. Uten tvil.
De verste eksemplene på hersketeknikker har hun sett i utlandet.
– Hvor jeg har møtt kulturer dominert av ren mannssjåvi- nisme.
Tidlig lærte hun at det ikke var mulig for henne alene å endre en kultur.
– Hvis dette er en ukultur virksomheten eller bedriften har, blir det vanskelig for deg. Da må du ta et verdivalg, hvordan du ønsker å bruke din energi.
«Bring your heart to work» er et utsagn hun liker og identifise- rer seg med. For det er det hun gjør, hver dag.
– Jeg liker veldig godt mennes- ker som tar med seg hele hjertet på jobb. Som er engasjert, vil noe og er genuine. At du er hel ved og ærlig. Det er det jeg håper at jeg
står for selv.
Hun tenker i noen sekunder.
– Jeg er veldig ærlig. Noen ganger
har jeg vel lært at jeg er litt for åpen. Jeg liker ærlige mennesker rundt meg, sier Nystrøm.
– Når du står i en krise, må du være ganske direkte. Jeg er en direkte person og liker ikke å spille spill.
Bekymringen er kontinuerlig, forteller hun. For hva den rasende, digitale utvik- lingen vil by på av muligheter til dem som vil angripe norske mål.
– Det er mange ting som har potensielt dødelig effekt. Som for eksempel å sette ut GPS i sivil luftfart. Og det er det som er motivasjonen min, å få frem en synlighet rundt et område som kan ta liv eller skade nasjonen. Jeg kunne sikkert fått flere mil- lioner i lønn et annet sted, men det er ikke pengene jeg er interessert i.
I hennes bransje kan de ikke planlegge for gårsdagen, understreker hun. De må planlegge for det nye, det ukjente.
– Og det er min «mission». Å bruke min kapasitet til å sørge for at vi er så klare som mulig hvis det drar seg til, sier Sofie Nystrøm.
– Eller når det drar seg til.
             70
   68   69   70   71   72