Page 53 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 53

   å fredag 6. august og søndag 8. august, time for time, ble noen av Afghanistans største provinser overgitt til Taliban idet den isla- mistiske opprørsgrup- pen gjennomførte en avskrekkende offen- siv. Og på søndag 15. august, da Taliban gikk
inn i Kabul, flyktet den amerikansk-støttede regje- ringen og overlot ansvaret for
hele landet til Taliban.
Muligens forutså ingen at det nasjonale
afghanske forsvaret og sikkerhetsstyrkene kom til å klappe sammen så raskt. Men i flere år var det tegn på at Taliban var i ferd med å bli militært dominerende, og at det afghanske forsvaret led av kritiske mangler
som afghanske myndigheter ignorerte, og som de egenhendig forverret. Samtlige proble- mer som åpnet for at Taliban kunne slå hæren så raskt i 2021, var synlige i 2015 da opprørsgruppen midlertidig erobret Kunduz, en provinshovedstad i Nord-Afghanistan: sviktende moral, desertering, slitasje, korrupsjon, etniske splittelser, dårlig logis- tikk og overdreven avhengighet av afghanske spesi- alstyrker. I årevis var det heller ingen hemmelighet at enheter i det afghanske forsvaret inngikk avta- ler med deres antatte fiende ved å advare Taliban om forestående angrep, nekte å kjempe samt ved
salg av våpen og utstyr til opprørsgruppen.
Med andre ord avdekker den afghanske hærens sammenbrudd bare råten som hadde bredd om seg i Kabuls maktrom i årevis. Ikke så rart at den afghanske befolkningen hadde så liten tillit til egne myndigheter, og ikke rart at den ene afghan- ske byen etter den andre overga seg til Taliban.
FORSVARETS FORUM 53
   

   51   52   53   54   55