Page 54 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 54

 «Hovedansvaret for denne tragiske utgangen på 20 år med statsbyggingsinnsats i Afghanistan er det afghanske ledere som bærer. »
 54 FORSVARETS FORUM
De USA og andre land gjorde en rekke tab- ber i Afghanistan. Pakistansk dobbeltspill muliggjorde Taliban. Men hovedansvaret for denne tragiske utgangen på 20 år med statsbyggingsinnsats i Afghanistan er det afghanske ledere som bærer. Talibans seier er dermed en historie til skrekk og advarsel om vanskelighetene med stabilisering: Hvis ikke USA er strenge, men rettferdige mot sine antatte samarbeidspartnere, kan årevis med innsats gå opp i røyk i løpet av noen få dager.
EN VARSLET KATASTROFE
I løpet av det siste tiåret, da USA gradvis trakk tilbake sine styrker fra Afghanistan og styre og stell av landet i økende grad ble overlatt til afghanske myndigheter, valgte
den herskende klassen i Kabul ikke å fikse militæret eller forbedre styret. I stedet foku- serte politiske ledere på ervervelse av mer makt og penger til seg selv og politiske for- deler for egne klikker. De prøvde ustanselig å frembringe politiske kriser eller adminis- trative lammelser for å prøve å utvinne flere politiske fordeler fra og lage rifter i sentral- myndighetene.
En del av problemet var forfeilet tenk- ning. Afghanske politikere ledet seg selv til å tro at USA aldri kom til å dra og ignorerte gjentatte tegn fra Obama-administrasjonen, Trump-administrasjonen og Biden-admi- nistrasjonen om at Washington ville ut av Afghanistan. Forledet av sine egne forestil- linger om Afghanistan som selve dreieski-
    52   53   54   55   56