Page 78 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 78

 78
 JOY OG MOOD: Inspektør Eilif Joy og Magnus Mood venter på at fiskeren skal dra opp trålen sin, før de kan gå om bord for å inspisere rekene.
En av Kystvaktens oppgaver er å inspisere og måle hvor lange rekene er.
KV Nornen ligger og kadreier i sjøen et lite stykke utenfor Lan- gesund. Bare for noen dager siden
kastet hun loss fra Vippetangen i Oslo, starten på et fire ukers tokt. I området der Nornen befinner seg, er det mange fiskebåter. Fiskerne er på jakt etter én ting, nemlig reker.
Skipssjef og kapteinløytnant Stig André Salt Svanevik forteller at det er mye rekefiske nedover kysten av Østlan- det og Sørlandet. KV Nornen har i oppdrag å patruljere fra svenskegrensen ved Skjær- halden helt til Egersund.
– Det er et stort område. Men områ- dene i nord er enda større, forteller skips- sjefen.
Kystvakten skal hevde norsk suvereni- tet og norske suverene rettigheter. Én av
oppgavene som faller inn under dette, er fiskerioppsyn.
På fartøyets bro sitter det en vaktsjef og en menig. De er på utkikk etter å finne en fiskebåt som kan inspiseres. De mel- der fra til fiskebåten hvem de er, og at de ønsker å inspisere rekene som vedkom- mende fisker. To inspektører, bestående av befalet om bord på Nornen, blir kjørt ut til fiskebåten med lettbåt. Mannen i fiskebåten er nødt til å dra opp trålen rett før inspeksjonen starter.
– Om fiskeren allerede har dratt opp trålen, er det for sent, forteller Eilif Joy, flotiljemester og operasjonsbefal om bord og i dette tilfellet inspektør.
100 REKER
Mannen i fiskebåten drar opp trålen sin. Den er full av reker og noe bifangst som småfisk og sjøkreps. Over hundre måker samler seg rundt fiskebåten i håp om å
knabbe til seg småfisk og reker. Sammen med Joy er kvartermester og takkelbefal Magnus Mood med for å inspisere fiske- båten. De går om bord fra lettbåten. Med seg har de en koffert med utstyr de trenger for å måle rekene.
Minstemålet på reker er 6,5 cm. Er rekene mindre enn dette, er det ikke lov til å fiske dem. For at inspektør Joy og Mood skal få et realistisk bilde av størrelsen på rekene, er de nødt til å måle minimum 100 stykker. Disse måles med linjal, én etter én.
– Det tar tid, sier Mood.
– Om vi ikke klarer å fastslå hvilken størrelse majoriteten av rekene har, må vi måle 100 til og kanskje enda 100 til, sier Joy.
Om rekene er mindre enn minstemå- let, må inspektørene måle reker om bord i flere fiskebåter før de kan melde fra til Fiskeridirektoratet at de må stenge feltet.
PÅ BESØK | KYSTVAKTEN
   76   77   78   79   80