Page 79 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 79

 UTKIKK: Mannskapet om bord på KV Nornen holder utkikk fra bro. Fra høyre kapteinløytnant Jan Erik Skorpe, kvartermester Bendik Nekstad og menig William Berntsen.
I tillegg til å måle størrelsen på rekene måler inspektørene også størrelsen på maskene i fiskenettet. Fiskerens reker var denne gangen godt over minstemålet. Joy og Mood forteller at resten av inspeksjo- nen gikk bra.
BRANNØVELSE
Tilbake om bord på Nornen igjen står pik- king av rust på agendaen. De menige og ansatte om bord må ta seg av vedlikehol- det på fartøyet. Det innebærer blant annet da pikking av rust på dekket.
Ring! En høy lyd skjærer gjennom fartøyets dekk. Brann, meldes det over anlegget. Inn fra akterdekk kommer fire stykker løpende i pussedresser. Bare for noen sekunder siden sto de ute og pikket rust på dekket.
To av dem river av seg kjeledressen og nærmest hopper inn i røykdykkerdrak- tene før de løper tilbake ut på akterdekk
100 REKER: Inspektør Eilif Joy og Magnus Mood måler minimum 100 reker med linjal om bord i fiskebåten. Rekene kan ikke være mindre enn 6,5 cm.
 FORSVARETS FORUM 79   77   78   79   80   81