Page 84 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 84

 84
SKIP FRA HONG KONG: Kvartermester Simon Solstad Holm gjennomfører en sikkerhetsrunde om bord på lasteskipet Hainan Island fra Hong Kong. Her sjekkes blant annet røykdykkerutstyr, maskinrom og redningsflåter.
i fartøyet.
Etter en stund er både brannen slukket
og kokken klargjort for videre transport til sykehus.
Øvelsen er over. På akterdekk står en svett og varm gjeng med røykdykkere, sanitetsgaster og annet mannskap.
UTENLANDSKE FARTØY
KV Nornen er ferdig med brannøvelsen, og mannskapet må lufte ut båten for røyk før de kan seile videre. På debrifen går hele mannskapet gjennom øvelsen og reflekterer over hva som var bra, og hva som kunne vært bedre. Skipssjef Svanevik forteller at han er fornøyd med øvelsen til tross for at to av røykdykkerne er nye om bord.
Fartøyet retter kursen mot Langesund.
– Vi skal seile opp forbi Langesund og inn mot Frierfjorden for å ligge til anker over natten.
I Frierfjorden, som ligger rett utenfor Porsgrunn, ligger det flere forskjellige skip ankret opp og til kai. Noen av dem er uten- landske, andre norske. Mannskapet på KV Nornen undersøker de ulike fartøyene og plukker ut tre som skal inspiseres.
Kystvakten har begrenset politi-, inspeksjons- og kontrollmyndighet og rett til å iverksette tvangstiltak på vegne av flere statlige aktører og sivile myndig- heter. Når Kystvakten gjennomfører inspeksjon, gjør de oppgaver på vegne av politiet, Tolletaten, Forsvaret, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.
– Vi velger fartøyene ut ifra forskjellige kriterier, sier Svanevik.
Skipssjefen forklarer at de blant annet følger opp tidligere kontroller. Om et far- tøy har fått påpek på noe på den siste kon- trollen, undersøker de om alt er i orden nå.
Under en visitasjon blir mannskapet sjekket opp mot politiets register.
– Vi sjekker at personene som er meldt fra om, stemmer overens med dem som er om bord, forklarer Mood.
Om mannskapslistene skulle vise seg å ikke stemme, kontakter Kystvakten poli- tiet. På vegne av Tolletaten sjekker Kyst-
vakten at skipet ikke har med seg for mye tobakk, alkohol eller andre ulovlige varer inn i landet.
På vegne av Sjøfartsdirektoratet sjek- ker de det tekniske på fartøyet. For eksem- pel om det er brannutstyr om bord, og at dette er godkjent innenfor gitte krav.
GRUNDIG SIKKERHETSSJEKK
Et lasteskip fra Hong Kong ligger til kai ved det ene bryggeanlegget i Frierfjorden. Joy, Mood og maskinist og kvartermester Simon Solstad Holm setter seg i sjøbjør- nen. Med seg har Mood en ryggsekk med det nødvendige utstyret de trenger for å inspisere et fartøy.
De kjører bort til lasteskipet Hainan Island fra Hong Kong. Mood og Holm skal
inspisere, mens Joy er båtfører og sørger for å frakte dem frem og tilbake. Lasteski- pets siste stopp var i Spania. Mannskapet består av kinesere og filippinere, og til sammen er de omtrent 15 stykker.
Mood blir med kapteinen av lasteski- pet opp til hans kontorer for å gå igjen- nom mannskapslistene. Holm begynner på sikkerhetsrunden. På listen, som han følger i kronologisk rekkefølge skal han sjekke livbåter, brannutstyr, motorrom og anker.
– Røykdykkerutstyret var låst inne i et eget rom. Det er det eneste jeg har å pirke på, sier Holm til Mood.
Fra Frierfjorden går toktet videre til Lillesand. Neste oppdrag: Oppsyn av lep- pefisk.
 PÅ BESØK | ANDØYA
   82   83   84   85   86