Page 85 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 85

   KV NORNEN
❱ Et indre kystvaktskip, og én av fem i Nornen-klassen.
❱ Fartøyet ble bygget
i 2006, og har en mannskapsbesetning på rundt 15 personer.
❱ Operasjonsområdet til KV Nornen strekker seg fra Egersund til svenskegrensen.
❱ Fartøyet utfører ulike tilsyns-, kontroll- og aksjonsfunksjoner på vegene av myndighetene og etater som Politiet, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Tolletaten og flere.
   NATT: Det går mot natt om bord på KV Nornen. Nattlyset er på, og ANKER: På sikkerhetsrunden sjekkes også ankeret. brovakt Markus Berntsen (t.v) og Bendik Nekstad holder utkikk.
FORSVARETS FORUM 85   83   84   85   86   87