Page 10 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 10

                                 REDAKSJONEN
   Sunniva Berggreen Kaalaas Journalist
412 14 776 – sbk@fofo.no
Krister Sørbø Fotojournalist
970 93 131 – ks@fofo.no
Paal Ravnaas Redaksjonssjef
917 54 565 – pr@fofo.no
Mikal Hem Ansvarlig redaktør (konst.) 959 17 179 – mh@fofo.no
Stian Eisenträger Ansvarlig redaktør (i permisjon) 400 41 885 – se@fofo.no
Eirik Påsche
Journalist (vikar) 478 25 159 – ep@fofo.no
Stephan Pettersen Journalist
930 65 954 – sp@fofo.no
Bak historien
Kjersti Binh Hegna Nyhets- og fotojournalist 974 18 609 – kbh@fofo.no
Andrea Rognstrand Nyhetsredaktør (i permisjon) 452 04 315 – ar@fofo.no
Ylva Schwenke Debattansvarlig 974 38 879 – ys@fofo.no
 DET LILLE LANDET
MED DE STORE RESSURSENE
  Norge er et lite land med store ressurser. Vi har mektige venner og mektige fiender. Åpenheten vi praktiserer gjør oss sterke som samfunn, men også sårbare. Hva er det som truer oss som nasjon? Og hvor godt rustet er vi egentlig for å håndtere et angrep utenfra?
Vi ser sabotasjeangrep mot infrastruktur
i våre nærområder utført av ukjente gjerningspersoner, i Sør-Kina-havet måler supermaktene USA og Kina krefter og Russlands invasjonskrig i Ukraina har ført til en forverret sikkerhetssituasjon i Europa.
Det er ikke en russisk storskalainvasjon av Norge, slik man ser i Ukraina, ekspertene
frykter. Russland vil antagelig heller utføre et strategisk angrep ved hjelp av hybride krigføringstaktikker.
Norges nærområder er viktig for våre allierte. Vår egen infrastruktur leverer livsviktige behov i form av gass og energi til store deler av Europa. Det gjør oss til et attraktivt mål.
Er det på tide at vi endrer tankegangen om vår egen plass i verden og hvordan vi beskytter oss mot påvirkning og angrep fra andre
stater?
Av Stephan Pettersen, journalist
  2 2
2 0
I N
A S
A G
S M
E T
Å R
 ÅRETS MAGASIN
FORSVARETS FORUM 4/23
eFItNtleiNvrlsEavRtitkeDtisgEv,DaorØgoDlmiEvs:dfIaeUrlekigsra,doinøpadpehdarsarlegek:ntÅngignruigpepr.e sMDeEølNvtsTNekYrejEevSeBJtrEutFeøEsyNtgeamFrOdeRnitBpeRofIørGtrAehDtatEentN.reOisRtDe:uHtainkrhigaern. ftDloaEpsNpjejBa,EfkoStkTpuEåsJsoAkgKoTtgåAsl:fmuEgorlddviguæhgreotd?noDpeåafkoarmndeug-.
179,00 KR
 TRUSLENE VI IKKE SER
Hå a f o r r v s i v e a n r e g N o o d r n g o e k s s p å l a r n b a t r i l e infrastruktur?
ILLUSTRASJON FORSIDE: ROBIN RENGÅRD
ABONNEMENT ELLER NY ADRESSE?
23 36 19 05 - abonnement@fofo.no PRIS ÅRSABONNEMENT: 599,00 kr
Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerket, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.
GRAFISK PRODUKSJON: Mediamania ANNONSERING: Vidar Hovind
TIL TRYKK: 26.04.2023 913 33 035 - vidar@salgsfabrikken.no
ISSN 0809-845X
 NO - 4660
 10 FORSVARETS FORUM
   8   9   10   11   12