Page 21 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 21

                 VANN KRIGEN
S- N
At Norge er lite og nært alliert med sterkere nasjoner, gjør landet ekstra utsatt for hybrid krigføring. I en storkrig vil havbunnen rundt Norge være et mål det er vanskelig å beskytte. – Vi er en sårbar minoritet, sier forsker Cecilie Hellestveit.
TEKST: STEPHAN PETTERSEN OG AUDUN SÆTERMO FOTO: KRISTER SØRBØ OG HENRIK SATAØEN
U
ND
RV
A
N
N
S
E K
R
I
G
E
 


   19   20   21   22   23