Page 67 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 67

 BETYDNINGSFULL: Festningen i Vardø betyr mye for lokalbefolkningen og spiller en RAMMEFARGE
viktig rolle for Finnmarks eldste fiskevær, tradisjon, historie og kulturlivet på øya. 15-0-0-10
KONGELIG BESØK: I 2015 var Hans Majestet Kong Harald med hele kongefamilien gjester på Vardøhus. En høytidelig middag ble servert i den originale spisestuen, og kongen har fått inngravert sitt besøk i en av spisestolene.
sammen med to andre medsoldater, tjenes-
veldig greit å ikke måtte gjøre det samme
festningen, og som soldater så merkes det tegjøre de siste tre månedene på Vardøhus.
hver eneste dag. Denne uken pakket vi inn
godt. Folk er interessert i hva vi driver med, – Vardø er en liten plass, langt øde for
for vinteren, og i morgen skal vi prøve oss
og jeg tror de synes det er litt fint at solda- seg selv, så det er en veldig stille tilværelse,
på skytebanen, forteller han.
tene er synlige, legger han til.
forteller Sæves.
– Som regel kommer vi oss ut på skyte-
Det blåser friskt på vollen, og komman- Sæves er fra Sarpsborg og sier han kjen-
banen hver uke, men noen ganger blåser
dantflagget står rett ut. Skyene farer fort ner godt på forskjellene mellom Sarpsborg
det så ekstremt mye at vi bare må droppe
forbi, og soldatene bestemmer seg for å se og Vardø. Han er langt hjemmefra, men
det, sier Brattbakk.
til at flagget er knytt godt nok fast.
tror at de som velger å tjenestegjøre i nord,
Vardøhus festning er den eneste fest-
vil kunne sitte igjen med noe spesielt.
ningen i Norge med fire vaktsoldater og
HÅPEFULL
– Vi lever i en veldig variert hverdag,
fast kommandant på plass til enhver tid.
– Jeg synes det er så flott at de unge ønsker med ulike oppgaver fra dag til dag. Det er
– Folk her i Vardø er veldig stolte over
å komme nordover, og spesielt hit til
BÅTSFJORD
VADSØ KIRKENES
P T M A RT E
S P NE
Busse- sundet
Reinøya
O
/
TE
R
OT
N
OK GI N RE D SE
VARDØHUS
FESTNING
> Flagget heises hver dag,
og festningen er den eneste saluttpliktige avdelingen i Nord- Norge. Det avfyres to skudd
når mørketiden er over, solen kommer tilbake og er synlig fra festningsvollen. «Solsalutten» skal normalt avfyres på soldagen 21. januar.
> «Rogna» på festningen var lenge det «eneste» treet i Vardø. Rognetreet skal ha vært det mest bevoktede og mest fotograferte i hele Norge. I 2002 ble rognetreet hugget ned og et nytt ble plantet i 2004.
> I den lille øykommunen er det ikke ordføreren som holder 17. mai- talen, men kommandanten på festningen.
KILDE: FORSVARSBYGG, STORE NORSKE LEKSIKON
Svartnes
Vardø Vardø lufthavn
VARDØHUS
FORSVARETS FORUM 67   65   66   67   68   69