Page 95 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 95

                 DEBATT FØLGDEBATTENPÅFORSVARETSFORUM.NO
 FEM DEBATTER DU BØR FÅ MED DEG:
Finnmark i vårt hjerte
HARALD HØIBACK, OBERSTLØYTNANT, FORSKNINGSSJEF PÅ FORSVARETS MUSEER
Jeg kan ingenting om forsvaret av Finnmark som ikke alt er på bordet. Det jeg derimot vil debattere, er debatten.
Toppledelsen bør ta innover seg at Forsvaret
er et forvaltningsorgan
NATALINA HEIA, JURIST
Generelt har militært personell lite erfaring fra, eller lav kunnskap om, offentlig forvaltning.
Hamas kan takke Israel
HARALD BERG SÆVEREID, JOURNALIST
7. oktober 2023 var gjøkungen så stor og sterk at den overrumplet og satte ut av spill hele det israelske etterretningsnettverket.
Det viktigste Hæren har sett fra krigen i Ukraina
LARS LERVIK, GENERALMAJOR, SJEF FOR HÆREN
Det siste året har vi bitt oss merke i tre områder vi mener er spesielt viktig: utdanning, samvirke og utvikling.
Strategisk dybde – Norges beste allierte?
GUNNAR GABRIELSEN, OBERSTLØYTNANT, NESTKOMMANDERENDE PÅ FORSVARETS MUSEER
En meningsmåling over nordmenns største bekymring i tilfelle okkupasjon ville trolig vært «mindre tilgang til hytta».
     FORSVARETS FORUM 95
   93   94   95   96   97