Page 1 - Forsvarets forum 5-2019
P. 1

Forsvarets mest kjente?         Førstedame

                                                                                         Løytnant Lasse Løkken Matberg      Kristin Lund skulle egentlig jobbe
                                                                                         følges av tusenvis på Instagram.     med hage. I stedet ble hun FN-topp.
                                                                                                        SIDE 46                  SIDE 34                                                                  FORSVARETS FORUM NR 5    OKTOBER 2019

                                                                           NR. 5 – 2019       STRATEGIC       IMPORTANCE
                                   KONGSBERG creates and delivers high-
                                   technological solutions for people that
                                   operate under very challenging conditions
                                   – on the oceans, in the deep subsea, in the                       TIDSVITNER

                                   defence, in space.


                                   kongsberg.com                                Møt ni av dem som opplevde frigjøringen av Finnmark for 75 år siden. SIDE 18
                                                                Photo: Raytheon
   1   2   3   4   5   6