Page 36 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 36

 36
  Michael Andreassen (48)
OSLO
Stilling i HV: Presse- og informasjonsoffiser i HV-02 Sivil jobb: Programleder i P4
OVERVELDET AV
OMSORGEN
– Jeg har fått et stort hjerte for Gjerdrum, sier programleder Michael Andreassen.
   Det er tidlig om morgenen 31. desember. I radiostudio, et steinkast fra Regjeringskvar- talet, sitter programleder Michael Andreas- sen. Han er på lufta med P4s Radiofrokost da det tikker inn en melding like før klok- ken ni. Det er fra sjefen for HV-02.
– Han gir beskjed om at jeg må stille opp på Lut- vann. Vi hadde snakket sammen dagen før, så inn- kallingen kom ikke som noen overraskelse. På det tidspunktet visste jeg om skredet i Gjerdrum, sier Andreassen.
Han avslutter sendingen og reiser hjem for å plukke opp uniform og utstyr. Noen timer senere er han på plass i kommunesenteret Ask. Det skal bli arbeidsplassen hans de neste ni dagene.
– I Gjerdrum fylles den lille bygda opp av mann- skaper fra politi, brannvesen, Forsvaret og ulike nødetater. Det er hektisk aktivitet, og søkearbeidet er allerede i gang. Andreassen etablerer base i kultur-
huset, bare noen steinkast unna selve skredområdet. – Noe av det som imponerte meg mest, er hvordan man klarte å få alle de ulike ressursene til å samar- beide. Det var også et enormt informasjonsbehov. Min rolle som presse- og informasjonsoffiser var
blant annet å tilrettelegge for journalister.
– Var erfaringen som programleder viktig i denne rollen?
– Jeg driver med underholdning til vanlig, men har jobbet 30 år i radio. Med bakgrunn som journalist vet jeg mye om hvordan pressen tenker. Det har vært viktig å sørge for at befolkningen får den informasjo- nen de trenger, i en så alvorlig situasjon.
Andreassen har også fått øynene opp for hvilke nisjekapasiteter Forsvaret besitter, og hvordan det kan brukes i en krisesituasjon. Det har vært alt fra lastebiler med forsterkningsmatter til pansrede bro- leggere og droner.
– Mitt inntrykk er at politiet har vært flinke til å
DOKUMENT | GJERDRUM

   34   35   36   37   38