Page 72 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 72

KRIGSBILETET
  UNDER HERJINGANE TIL SPANSKESJUKEN under første verdskrigen gurgla ein saltvassoppløysning som eit av fleire preventive tiltak mot influensaviruset. Her står nokre soldatar i Camp Dix, New Jersey og skyl munn og svelg. 50–100 millionar menneske mista livet under Spanskesjuken, ein av dei verste pandemiane i historia.
I dag er vi mykje betre
rusta til å takle denne type pandemiar, til samanlikning har koronapandemien kravd rundt 2,2 millionar menneskeliv så langt.
FOTO: EVERETT COLLECTION/NTB
72 FORSVARETS FORUM

   70   71   72   73   74