Page 74 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 74

 NABOBLIKK
I denne spalten skriver journalist Odd Inge Skjævesland om forsvars- og sikkerhetspolitikk i våre nordiske naboland.
 DANSKSPAGAT
  74 FORSVARETS FORUM
Danmark er et forsvars- politisk annerledesland i Norden. Men klima-
endringer kan føre til et
tettere samarbeid med naboene.
TEKST: ODD INGE SKJÆVESLAND   72   73   74   75   76