Page 70 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 70

 70
 Storbritannia og USA. Men gitt behovet for å følge opp implementeringen av en slik skjør avtale burde Kina, hvis obser- vatører kan være akseptable for Pakistan, inviteres inn i gruppen.
Vellykket implementering av freds- avtalen vil kreve Moskvas anklang også. Russlands samarbeid, i likhet med Kinas, vil bli avgjørende for å reforhandle tidslin- jer og gjøre justeringer
nalt diplomati for å støtte den afghanske fredsprosessen.
USA kunne også ha støttet etablerin- gen av en nytt, regionalt knutepunkt for FN i Sentral-Asia. For øyeblikket blir regionens FN-kontorer for det meste styrt fra fjerne knutepunkter som Bangkok og Kairo. En rekke aktører, som Verdens helseorganisasjon og Verdens matvarepro-
SÅRET I KAMP: Sersjant Leroy Petry holder
seg til hjertet med sin håndprotese under
en medaljeseremoni
i Olympia i delstaten Washington i 2014. Petry mistet hånden i 2008, da han skulle kaste en fiendtlig granat vekk fra sine medsoldater under kamper i Afghanistan. FOTO: AP/TED S. WARREN
flere titalls avtaler med Afghanistan siden 2016, oppført en jernbaneforbindelse mel- lom de to landene, fasilitert eksport over grensene samt opprettet et internasjonalt logistikksenter og en fri økonomisk sone ved den afghanske grensen. Japan og EU – begge på utkikk etter å øke myk makt i Sentral-Asia – vil muligens være villige til å finansiere et regionalt FN-senter i Usbekistan.
Konkurranse vil alltid være et kjenne- tegn ved det internasjonale systemet, men USA trenger ikke å la dette definere sine valg i Afghanistan. USA har interesser i regionen som går lenger enn kontraterro- risme – og flere verktøy for hånden utover militæret. Biden-administrasjonen har en mulighet til å få bukt med tunnelsynet som har preget de to siste tiårene, ved å integrere sin politikk inn i en samarbei- dende regional strategi som søker felles grunn med Afghanistans naboer.
© 2021 Council on Foreign Relations, utgi- ver av Foreign Affairs.
Alle rettigheter forbeholdt. Distribuert av Tribune Content Agency
Teksten er oversatt av Sian O'Hara
på FNs sanksjonsre- gime. Biden-adminis- trasjonen bør be om Russlands og Kinas hjelp i sin håndsrek- ning til Iran, Pakistan og India.
«FN kunne påtatt seg en større rolle i Afghanistan.»
gram, har ingen repre- sentasjon overhodet i enkelte sentralasiatiske land. Disse tomrom- mene har blitt spesielt merkbare det siste året da pandemien brøt opp forsyningskjeder og drev matvareprisene oppover. Den fortsatte spredningen av koro- naviruset risikerer å
        ET KNUTEPUNKT FOR
FN I SENTRAL-ASIA
USA vil ikke makte å
realisere en suksessfull regional strategi for Afghanistan på egen hånd. Kun FN har sammenkallende autoritet til å koor- dinere de flere nivåene med forhandlin- ger som kommer til å bli nødvendig. FN kunne påtatt seg en større rolle i Afgha- nistan, enten ved å utvide fullmaktene til FNs generalsekretær sine spesialutsendin- ger til Afghanistan eller ved å utpeke en separat spesialutsending for internasjo-
forårsake ytterligere forhindringer denne våren, som i sin tur kan true fredsproses- sen og det regionale samarbeidet som den fordrer.
Usbekistan har allerede uttrykt interesse for å være vertskap for FN-kon- torer og kan bli spurt om å etablere et slikt knutepunkt. En utvidet FN-tilstedevæ- relse der ville blitt ønsket velkommen av Kabul; usbekiske myndigheter har signert
KRONIKK | AFGHANISTAN   68   69   70   71   72