Page 82 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 82

                 Vi utdanner forsvarsfolk!
Vi har studier innen sykepleie, økonomi, ledelse, HR, musikk, krisehåndtering, beredskap, spill, digitalisering, lærerutdanninger, juss, skogbruk, jordbruk, TV, film, kommunikasjon og psykologi.
inn.no
     80   81   82   83   84