Page 84 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 84

  84
SOLDATNYTT
 SANDRAS
Sandra braut nakken
på velferdstur – vert
nekta skadebot frå yrkesskadeforsikringa fordi ho «ikkje var på jobb».
TEKST: JØRGEN ENKERUD, ANDREA VASHOLMEN MOSTUE OG OLE KÅRE EIDE FOTO: KRISTER SØRBØ
   82   83   84   85   86