Page 106 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 106

  106
SOLDATLIV
  Dei som reiser ut
– Kan ikkje nokon annan gjere dette her? spurde foreldra til Mari Brandt då ho fortalde at ho ville vere med KNM Nordkapp på Nato-oppdrag.
TEKST: EILEEN WIKHAUG CHRISTENSEN FOTO: HEDVIG IDÅS


   104   105   106   107   108