Page 114 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 114

ANNONSE
UiT – Norges arktiske universitet www.uit.no/its
Fakultet for naturvitenskap og teknologi postmottak@its.uit.no Institutt for teknologi og sikkerhet
    Bilder: Asbjørn Hagum Bogstad , Abbas Barabadi , David Jensen , Lise Lotte Evenseth
 Bli kaptein, pilot eller ingeniør!
Eller gjør karriere innen teknologi og/eller det grønne skiftet ...
 3-årige ingeniørstudium
• Bærekraftig teknologi • Droneteknologi
• Havteknologi
Søknadsfrist
1. mars / 1. september: Bachelor Luftfartsfag 15. april: Øvrige studier
3-årige bachelorstudium
• Luftfartsfag (trafikkflygerutdanning) • Nautikk
Alternative opptaksveier:
Realfagkurs, Realkompetanse, Y-vei. Instituttet tilbyr også etter og videreutdanning
Masterstudium
• Luftfartsvitenskap
• Technology and safety in the high north
Skann QR kode eller søk opp
Institutt for teknologi og sikkerhet uit
     Bli politi
Søknadsfrist 1. mars
Les om opptakskravene på politihogskolen.no
Ønsker du en meningsfylt hverdag?
     


   112   113   114   115   116