Page 56 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 56

 HOVEDSAKEN | KRIGEN I UKRAINA
56
 I RUINENE: I Øst-Ukraina er flere landsbyer totalt utradert etter kamper mot russiske soldater. Landsbyen Dolyna var okkupert av russerne i noen måneder i 2022. Her poserer Cæsar og Tikhi i den ødelagte, men frigjorte byen.
for russerne å både gi navn og vise ansikt. Flere har familie i Russland, de kan bli utsatt for represalier. Uavhengige rus- siske eksilmedier har skrevet om hvordan moderatorer på legionens Telegram-ka- nal er blitt arrestert, og at unge menn er fengslet i Russland for å ha prøvd å verve seg til legionen.
– Dette er en forsvarskrig, og mange i vårt hjemland har lest om oss og er inspi- rerte. De melder seg gjennom vår offisielle hjemmeside, men vi får også en del falske forespørsler.
Han setter to grønne øyne i journalis- ten og sier megetsigende:
– Den russiske sikkerhetstjenesten hviler aldri.
24. februar 2022 tok den tidligere fysio- terapeuten et stort livsvalg. Han valgte å reise over grensen til Ukraina for å kjempe for de ukrainske styrkene. Cæsar mente at dette var eneste måten han kunne kjempe
for et nytt Russland på. Et Russland der «putinismen» skal renskes ut. Et Russland som må reformeres med våpen i hånd.
– Det må være slik, for all fredelig opposisjon er borte i Russland.
– Hvordan kom du deg til Ukraina?
Han smiler svakt.
– Det kan jeg ikke si, fordi jeg må beskytte de som hjalp meg over.
BLITZKRIG ANNO 2023
De siste månedene har kampene vært harde i Soledar og Bakhmut. Legionen vil ikke si akkurat hvilken posisjon de kjemper fra, annet enn at det er mot Wag- ner-gruppen.
– Vi kjemper mot soldater som bare rykker fremover. Går de ett skritt bak, får de en kule i ryggen, sier Cæsar.
Soldatene kaller det Tsjujkov-stilen etter den sovjetiske marskalken Vasilij Tsjujkov, som var kommandant under
slaget om Stalingrad. Tsjujkov sendte sine infanterister inn i nærkamp med tyskerne i nedbombede bygninger – og komman- derte soldatene til aldri å rykke bakover. Slik kom to nye begrep inn i det militære vokabularet i Sovjetunionen. «Ikke et skritt bakover» og «Gi fienden en klem».
Også i Bakhmut og Soledar har det vært nærkamper. De russiske soldatene på ukrainsk side beskriver det som en «blitz- krig», og i nyhetsbildet i januar vekslet Ukraina og Russland om å fortelle at de har tatt kontroll over Soledar.
– Hva er forskjellen på å kjempe mot Wag- ner-gruppen og regulære styrker?
– Wagner-gruppen består av en liten gruppe overlevende, profesjonelle solda- ter, men de sender ut kriminelle som agn for å finne posisjonene våre. Wagner er kyniske. De bryr seg overhodet ikke om egne sårede eller drepte. Soldater som er syke med HIV eller hepatitt, har hvite og


   54   55   56   57   58