Page 72 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 72

KRONIKK
ANTHONY BEEVOR er historiker og forfatter av en rekke bøker. Sist aktuell med «Russia – Revolution and Civil War 1917–1921» (Viking, Penguin Random House, 2022).
VLADIMIR PUTIN NAPOLEON ADOLF HITLER
Russlands
nye vinterkrig
Følger Putin i fotsporene til Napoleon og Hitler?
     Russland vant en av sine viktig- ste militære seire under den kaldeste europeiske vinteren på 500 år. På begynnelsen av 1700-tallet slet Peter den store med å slå tilbake styrkene til den svenske kongen Karl 12, som rykket frem mot Moskva.
Så kom den store frosten vinteren 1708– 1709. Det ble sagt at fuglene frøs i hjel i flukt og falt døde om på bakken. Hæren til Karl 12, som telte mer enn 40.000 menn,
mistet halve styrken sin til kulde og sult. I et forsøk på å unnslippe frosten ledet svenskekongen resten av hæren sørover til Ukraina for å slå seg sammen med styrkene til kosakklederen Ivan Masepa. Men skaden var allerede gjort. Den føl- gende sommeren drev Peter den stores hær Karls svekkede styrker på flukt i sla- get ved Poltava og brakte med det en ende til svenskenes stormaktstid og planer for Russland.
Svenskene var hverken den første eller

   70   71   72   73   74