Page 82 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 82

     NABOBLIKK
Sverige oppfører seg lik en naiv
person som med åpne øyne lar
seg sjarmere av en rik bølle med
velkjent vold og frihetsberøvelse
på rullebladet.
Det er bare å følge nedtellingen
til 2049 og 100-års markeringen av
den kommunistiske revolusjon:
Da skal Kina ha gjennomført sitt
uttalte mål om å trone alene på
toppen som verdens udiskuta-
ble stormakt — størst øko-
nomisk og på høyde med
USA militært.
Sverige jakter
intenst på informa-
sjon for å skjønne mer
av hva Kina holder på
med. Både helikopterblikk og
lupe tas i bruk.
Kina er Sveriges største handelspartner i
Asia. Ifølge svensk UD handler rundt 10.000 sven-
ske selskaper med Kina. Over 600 svenske bedrifter er
etablert i landet, og flere av disse har vært der i årevis. I
2019 eksporterte Sverige varer for 71 milliarder svenske
kroner til Kina, og importerte for 91 milliarder.
For mange svensker blir det ugreit når brudd på
menneskerettigheter i Kina settes opp mot både blå-
gul utenrikshandel og den økte trusselen mot Sveriges
sikkerhet. I årene fremover kan Sverige illustrere kom-
munistgigantens ambisjoner om å erobre VM-titlene i
verdensherredømmets tyngste vektklasser.
Kineserne tar både kjøkkenveien, bilveien, sjøveien
og den usynlige luftveien i bruk for å nå sine globale mål.
I denne spalten skriver journalist ODD INGE SKJÆVESLAND om forsvars- og sikkerhetspolitikk i våre nordiske naboland.
llustrasjoner: BENTE JØRGENSEN missboo.no
konkurrere på pris med Nuctech. Det er ikke normale priser, sier forfatteren av boken «China’s Quest for Foreign Technology», Didi Kirsten Tatlow, til det amerikanske nyhetsbyrået AP. Kineserne har vært dyktige til å kopiere vestlig tek- nologi, ofte i samarbeid med og med hjelp fra Vesten. Etter hvert har Sverige og andre vestlige land fått pro- blemer med å følge med på hvordan Kina går videre og utvikler avansert teknologi på egenhånd. Men noe nytt er synlig: Nå er det Kina som krever at deres løsninger skal vinne frem i de internasjonale organisasjonene for standardiseringer. Det fremgår av rapporten «Dynamiken i den Indo-pacifiska regionen – ett handelspolitiskt perspektiv», utgitt av svenske Kommerskollegium i fjor.
SVENSK NEI TIL NOEN FARER Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kartleg- ger mest mulig av Kinas aktiviteter i Sverige. Säpo (sikkerhetspolitiet) poengterer at Kina er svært aktiv i Sverige og at det ikke er tvil om gjentatte kinesiske cyberangrep. Det ferske Kina-senteret mener at den kine- siske faren ikke bør overdrives, men understre- ker samtidig at det er et betydelig potensial for å bli påvirket av stormaktens dataangrep både i svenske kommuner og statlige virksomheter. Derfor får ikke kineserne alt de peker på. Teknologiganten Huawei tapte etter runder i ret- ten da de ble nektet å få være med på utviklingen av det svenske 5G-nettet. Det var et merkbart prestisje- nederlag og en blottlegging av sårbarheten for også en fremrykkende stormakts maktfullkommenhet. For fem år siden kjempet kinesere også for å få bygge Europas mest moderne dypvannshavn i Lysekil, mel- lom Svinesund og Göteborg. Den lokale ordføreren sa ja, men måtte gi seg da det svenske forsvaret ropte varsko.
HÅNDEN PÅ RATTET I MER ENN VOLVO
Lovlig og ulovlig åler dragen seg inn i det svenske sam-
82 FORSVARETS FORUM

   80   81   82   83   84