Page 83 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 83

 «Kineserne tar både kjøkken- veien, bilveien, sjøveien og den usynlige luftveien i bruk for å nå sine globale mål»
FORSVARETS FORUM 83
  funnet: Kina eier Volvo, drifter t-banen i Stockholm,
har kjøpt seg kinoer og er sentral utbygger i Europas største vindmøllepark i et øde skogsområde nær Piteå
i Nord-Sverige.
Deler av et kinesiskeid hotell i Vällingby vest i Stock- holm mistenkes for i praksis å være en kinesisk politi- stasjon. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo bekreftet
sist høst overfor SVT at det finnes slike «politistasjo- ner». Det avviser den kinesiske ambassaden i Stock- holm, som kaller det et kinesisk «servicekontor».
Den kinesiske dragen lever uansett ikke alene, men
har en stor familie – også i Sverige. I 2020 erkjente svenske myndigheter at de kunne for lite. Sommeren
for snart tre år siden opprettet derfor regjeringen som
en hastesak et Kina-senter tilknyttet Utrikespolitiska institutet.
– Det er viktig å forstå hvordan Kina fungerer på dypet for å være bedre rustet i vår relasjon, sa daværende utenriksminister Ann Linde.
Siden opprettelsen i 2021 har sente-
ret ansatt et tosifret antall forskere,
analytikere og andre med omfattede
Kina-kunnskap.
STADIG NYE KINA-JEGERE Mye tyder på at svenskene i løpet av året vil etablere et system i statsapparatet som gransker investeringer og oppkjøp i sikkerhetssensitiv industri. Det skal etter planen gjennomføres av myndigheten for strategiske produkter i Sverige, som tilsvarer UDs seksjon for eksportkontroll i Norge. I tillegg har den nye regjeringen allerede utnevnt en egen ambassadør og spesialutsending til det østlige Asia: Erik Widman. Den sentrale diplomatens oppdrag er knyttet til Sveriges formannskap i EU. Widman har tidligere samordnet EUs felles uten- riks- og sikkerhetspolitikk. Deretter var han Sveriges første ambassadør for klima og sikkerhet. Nå spisser han spisskompetansen på Kina, pluss tre av regionens demokratier som svenskene har et godt forhold til: Taiwan, Sør-Korea og Japan.
ADVARSLER PÅ ADVARSLER
Svensk sikkerhets- og forsvarspolitikk
påvirkes av kineserne på flere områder. Asi-
atene vil f.eks. samarbeide om halvledere,
som er viktige elektroniske komponenter
i militærindustrien.
Tross amerikanske advarsler vant det
kinesiske selskapet Nuctech i fjor anbudet
om å bygge deler av sikkerhetskontrollen
på Arlanda flyplass utenfor
Stockholm. Nuctech er
svartelistet i USA,
fordi selskapet skal
ha sterke bånd til
det kinesiske kom-
munistpartiet og
forsvaret.
– Ingen kan
FARLIG OGSÅ MED GRØNT SAMARBEID? Handel, investeringer og økonomi er vevd sammen, og når felles svenske og kinesiske interes- ser er aktuelt, blir ofte dødsstraff, overvåking, sensur og andre brudd på menneskerettigheter i Kina tema. Når det handler om grønn omstilling, utløses ikke den samme kritikken. Klodens fremtid har bedre omdømme og lavere demonstrasjonspotensial. Kina har et velutviklet samarbeidet med svenskene i sin hjemlige produksjon av solcellepaneler. Kina er dessuten blitt helt propell på utbyggingen av Europas største vindmøllepark. Langt nord i Sverige sitter kinesere i førersetet når kjempeblader på rekke og rad roterer frem energi av den svenske nordlands- vinden. Det er likevel ikke uproblematisk å videreføre et nor- malt samarbeid om selv bærekraftig energi. Årsaken er at også denne teknologien er så avansert at den kan påvirke svensk sikkerhet. Det forsterkes av at kinesiske selskaper i utlandet er lovpålagt å samarbeide med sik- kerhetsmyndighetene i hjemlandet.
FRA GASTRONOMI TIL TÅREGASS Det er to menneskealdre siden Kina tok kjøkkenveien


   81   82   83   84   85