Page 85 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 85

Hvis du synes det var rart å snu bladet for å lese på høykant: Hadde denne artikkelen vært kinesisk, måtte du begynne å lese her og deretter bla deg fremover...
FORSVARETS FORUM 85
   og utdannelse slipper unna. Nyttig og utviklende svensk-kinesisk samarbeid kan ha uheldige bivirknin- ger.
I januar skrev Dagens Nyheter om Uppsala universi- tet, Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan og Karolinska Institutet som noen av de svenske lærestedene som i lang tid har ønsket kine-
siske forskerstudenter velkomne.
De er kommet til Sverige via Chinese Scholarship Council (CSC). Ifølge doku-
menter avisen har fått tilgang til må studentene signere en hemmelig avtale
om lojalt å tjene kommunistregimet. De
risikerer «konsekvenser» hvis de ikke gjør
som de kinesiske myndigheter vil.
Karolinska Institutet har samarbeidet
med CSC i mange år. Rundt 30 kinesiske dok- torander har hvert år kommet til Stockholm. Nå
er døren stengt.
oppsikt at hele tre generasjoner kom for å gjøre stas på den nye gullbroen: kongen, kronprinsessen og prinsesse Estelle. Da var det ikke noe som vitnet om at flere partier i den svenske Riksdagen mente at Kinas ambassadør hadde opp- ført seg på en måte som kvalifiserte til utvisning.
INNHOLDSRIK KINESISK ESKE I den kinesiske eske er eskene like i formen og nesten like i størrelse, men bare nesten. Derfor kan flere av dem legges ned i hverandre. Sverige var det første vestlige landet som oppret- tet diplomatiske forbindelser med Folkerepublikken Kina. Det skjedde allerede i 1950, året etter den kom- munistiske maktovertagelsen. Sverige har ambassade i Beijing, generalkonsulat i Shanghai og Hongkong — og nøyer seg med et handels- kontor i Taiwans hovedstad Taipei. Sverige er urolig for Kinas truende skygge- boksing i retning Taiwan. Med ambassadør Widmans transatlantiske argusøyne føl- ges den minste bevegelse for å fange opp om Taiwan rykker nærmere å bli Asias Ukraina. Å observere Kina er å bli med jorda rundt. Kinesernes svært omfattende interesse for og aktiviteter også i Afrika og Arktis er ikke glemt, så herved nevnt. Strategien er å skaffe informasjon og inn- flytelse. Kineserne er her allerede. Kina sprer seg og skjuler sine spor. Også i Sverige.
DRAGKAMP OM EN FORLEGGER
Kinas globale ambisjoner kan leses i landets utallige
aktiviteter i Sverige. Det store i det lille kan også tas
ned til én persons skjebne:
Den kinesiskfødte forleggeren Gui Minhai ble
svensk statsborger i 1992. Ifølge Kina
er han likevel ikke svensk. Der-
for mener kineserne at det kun
er snakk om et indre kinesisk
anliggende at han for tre år siden
ble dømt til 10 års fengsel i Kina.
Det føyer seg inn i et bredere
bilde. I 2020 varslet Kinas davæ-
rende ambassadør Gui Congyou bl.a.
økonomiske konsekvenser for Sverige
fordi kulturminister Amanda Lind
delte ut en pris fra svenske PEN til
Gui Minhai. Ambassadøren var heller
ikke nådig mot svenske medier som
skrev kritisk om Kina.
– Det trengs en felles strategi og   83   84   85   86   87