Page 87 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 87

 DEBATT FØLGDEBATTENPÅFORSVARETSFORUM.NO
 FEM DEBATTER DU BØR FÅ MED DEG:
Nytt dedikert kystforsvar – kan vi starte «i det små»?
JAN KETIL STEINEKOMMANDØRKAPTEIN (P)
Etter at kystartilleriet rundt årtusenskiftet ble nedlagt ... offisielt i 2007 – har Norge, med én av verdens lengste sammenhengende kystlinjer, totalt manglet dedikert kystforsvar.
Demokratisk kontroll med
Forsvaret er godt forankret her i Norge.
EIRIK KRISTOFFERSEN, FORSVARSSJEF
Alle fagmilitære råd jeg gir, gir jeg i stillingen som forsvarssjef. Enkelte har fremstilt det som jeg gir personlige råd. Det stemmer ikke.
Hva har vi egentlig sjefer til, om ikke for å ta ansvar?
TOM MYRVOLD, SJEF FOR VIRKSOMHETSSTYRING F-35 KAMPFLYAVDELINGEN.
Blir min offiserkollega dømt etter tiltale, som den eneste, gremmes jeg. Det smerter meg langt inne i sjelen å se en ung offiser stå alene på tiltalebenken i Helge Ingstad-saken. Skjønt «systemsvikt» er et mer dekkende begrep en «saken», etter mitt syn.
En av mine personlige bekymringer er
at fokuset på veteransaken blir mindre.
KJETIL BRAGSTAD, PÅTROPPENDE GENERALSEKRETÆR I VETERANFORBUNDET SIOPS-SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER
Dersom samfunnet i fremtiden glemmer kunnskapen og erfaringen vi har i dag, kan det bli krevende å få den tilbake igjen
Eskalerer Vesten krigen ved
å sende våpen til Ukraina?
KAREN-ANNA EGGENFORSKER, VED INSTITUTT FOR FORSVARSSTUDIER
Det er noe med diskusjonene om stridsvogner og russiske atomtrusler som skurrer for meg, skriver Karen-Anna Eggen i dette debattinnlegget.
          FORSVARETS FORUM 87


   85   86   87   88   89