Page 86 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 86

                                ANNONSE
 Det har aldri Det har aldri
vært enklere vært enklere
å bli lurt å bli lurt
Hvem stoler du på innen ditt fag eller Hvem stoler du på innen ditt fag eller
interessefelt? Hvem lytter du til i krisetid? interessefelt? Hvem lytter du til i krisetid?
Dette magasinet som du leser nå vil, som Dette magasinet som du leser nå vil, som
medmleemdlaevmFavgFpargespsrenss,egni,dgei gdegrugnrudnigd,ig, uavhueanvghiegnjgoiugrjnoaulrinstaiklisktilkakgleatgaevt aevnernedreadkaskjosnjon medmkoemd kpoemtapnesteanosge toidg tidl åtigl å gi ådyi bdydbedneinninennen
ditt fag eller interessefelt. Dette er grunnen til at ditt fag eller interessefelt. Dette er grunnen til at
våre medlemmer ofte siteres av andre medier, våre medlemmer ofte siteres av andre medier,
og du kan stole fullt og helt på det du leser. og du kan stole fullt og helt på det du leser.
Er du god til å skille sant fra usant? Test deg Er du god til å skille sant fra usant? Test deg
selv og les mer på fagpressen.no/fakta selv og les mer på fagpressen.no/fakta
 200500_Printannonse_Fagpressen_210x148mm.indd 4 20.05.2020 500_Printannonse_Fagpressen_210x148mm.indd 4 20.05.2020
Foto: Einar Engdal
      SPORT
Vi utdanner deg til FREMTIDENS YRKER
 Vi vil gi våre studenter et best mulig faglig tilbud med tett oppfølgning av hver enkelt student. Forelesninger på nett, et internasjonalt studie- og forskningsmiljø og utplassering i bedrift. Et nært og sosialt studiemiljø, med kort vei til naturopplevelser i verdensklasse. Hos oss kan du ta en bachelor eller master innen: sykepleie, vernepleie, logistikk, økonomi, sport, juss, samfunnsfag og IT.
SØKNADSFRIST 15. APRIL I www.himolde.no
 200
11:20
11:20

   84   85   86   87   88