Page 96 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 96

FRILUFTSLIV / NÅR DU SKAL SLÅ LEIR
 GRAV GROP INNE: Inne i ytterteltet eller hovedinngangen bør man grave en arbeidsgrop. Den gjør det lettere å kokkelere og sitte oppreist i inngangspartiet. Gropen følger linjene i ytterteltet og graves omtrent 50 cm dyp.
TELTETS PLASSERING: Teltet bør om mulig stå rett, og snøen under bør trampes hard. Dette for å unngå at man synker ned i snøen når man krabber inn i teltet senere på kvelden. Tråkk en stor firkant som dekker plassen teltet tar opp med skiene, og trykk snøen sammen.
SKIFT KLÆR: Det første en bør gjøre ved ankomst til leir, er å skifte om man er svett etter dagens marsj. Det gjenstår fortsatt endel jobb i leir, men tempoet er roligere, og det er godt og lurt å få på seg noe tørt.
   SJEKK VINDRETNING: Sett så opp teltet med hovedinngangen med vindretningen - ikke i mot og barduner godt i alle retninger. Er det tydelig vind fra én retning, kan det være en idé å grave ut klosser av snø og bygge en levegg som beskytter teltet og leiren mot de verste kastene. Har man med hund som sover ute, er det viktig å bygge levegg slik at den eller de for så god restitusjon som mulig.


   94   95   96   97   98