Page 94 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 94

FRILUFTSLIV / NÅR DU SKAL SLÅ LEIR
  94 FORSVARETS FORUM
LET ETTER RENNENDE VANN
SJEKK KARTET: I høyfjellet er bekker og elver ofte
fryst og utilgjengelige
for rennende vann. Man kommer oftest ikke utenom å måtte smelte snø, men det er imidlertid ikke så sjelden at en kan finne åpent vann i inn- og
utløp av islagte vann eller elver. Sjekk kartet når det begynner å bli tid for å se etter leirplass, og sjekk
ut de nærmeste vannene for nettopp dette. Det er uvurdelig godt å drikke friskt fjellvann samtidig som man slipper å bruke fuel til å smelte snø.   92   93   94   95   96