Page 14 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 14

FORSVARETS FORUM
14
VERDA I BILETE
GAZA: Dei pales-
tinske barna Karim,
Yasin og Mansur
som forlet heimen
sin i Khan Younis,
samlar papir og
papp til brensel
blant ruinane av
øydelagde bygningar
etter israelske åtak
i byen Rafah i Gaza,
19. januar 2024. Man-
gel på drivstoff og
dei intense åtaka på
Gazastripa tvingar
folk i regionen til
primitive metodar for
å overleve.
ECUADOR: Soldatar
i pansra køyretøy
patruljerer Quito i
Ecuador 9. januar
2024 etter at ein
valdsbølgje har brote
ut i landet. Dagen før
erklærte president
Daniel Noboa ein 60
dagar lang unntaks-
tilstand i landet, etter
at leiaren av den kri-
minelle gjengen Los
Choneros forsvann
frå fengselet kor han
sona ei 34-årig straff.
FOTO: ABED ZAGOUT, ANADOLU, NTB FOTO: KAREN TORO, REUTERS, NTB

   12   13   14   15   16