Page 15 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 15

FORSVARETS FORUM 15
FOTO: YULIIA OVSIANNIKOVA, UKRINFORM, ABACAPRESS FOTO: YASUYOSHI CHIBA, AFP, NTB
TAIWAN: Elevar ved
ein vidaregåande
skule i Taiwan får
opplæring i korleis
dei skal bruke ein
airsoft-pistol frå det
taiwanske militæret,
11. januar 2024. I
samarbeid med Tai-
wan sitt forsvarsde-
partement lanserte
Kaohsiung City i
Taiwan eit interna-
sjonalt forsvarsopp-
læringsprogram for
alle vidaregåande
elevar. Programmet
vert gjennomført ved
bruk av digital data-
teknologi.
UKRAINA: Ein
ukrainsk soldat
omfamnar ei kvinne
på plattforma
på Krematorsk
jernbanestasjon i
Donetsk-regionen
aust i Ukraina 13.
januar 2024. Der
nokre soldater kjem
attende, må andre ta
farvel med kjende og
kjære før dei retur-
nerer til krigen.   13   14   15   16   17