Page 2 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 2

Bertel O. Steen Defence & Security representerer flere av verdens ledende
produsenter av militære kjøretøy, fartøyer, våpensystemer og annet forsvarsmateriell.
Som strategisk samarbeidspartner til Forsvaret, bidrar Bertel O. Steen med et vidt
spekter av logistikk- og beredskapstjenester til støtte for totalforsvaret av Norge.
Vi er også en betydelig leverandør av personlig utstyr og taktisk materiell til Forsvaret.
Ytterligere informasjon om vårt utvalg finner du i vår nettbutikk bostactical.no
Mer informasjon, se bosdefence.no
ANNONSE   1   2   3   4   5