Page 1 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 1

ADJUTANT I SPESIALSTYRKENE: Da tragedien
rammet familien, klarte Kristin Berg å gjøre
sorgen til en drivkraft.
PAUSE FRA UTSTYRSJAGET: Magnus
Haugen vil klare seg med så lite som
mulig når han er ute i naturen.
HEMMELIG HULE: Norske militære
aktiviteter ledes fra et fjell utenfor Bodø. Bli
med til Forsvarets operative hovedkvarter
F O R S V A R E T S F O R U M 1 / 2 4
179,00 KR
Å R E T S M A G A S I N
KAN NOEN VÆRE SÅ SNILLE Å LANDE DETTE PROSJEKTET SNART? Å LANDE


   1   2   3   4   5