Page 39 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 39

FORSVARETS FORUM 39
utdanningsordning, ettersom Luftforsvaret satser på
en kraftsamling i Trøndelagsregionen.
– Jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal få det til,
men jeg ønsker å få det til så raskt som mulig på en
god måte for personellet. De har stått i omstilling på
Kjevik i mange år allerede, sier Gunnerud.
❱❱❱ UFORSTÅENDE TIL BEHOVET
Forsvarets forum har i flere uker forsøkt å få en kom-
mentar fra Forsvarsdepartementet. Denne forespørse-
len har ikke blitt besvart.
Da avdelingstillitsvalgt for BFO på Kjevik, Ørjan
Steffensen, blir bedt om å oppsummere prosessen rundt
flyttingen av Luftforsvarets skolesenter til Værnes, spør
han først seg selv om han egentlig vil svare før han sier:
– Uryddig. Det er egentlig prosessen vi sliter mest
med. Det er veldig lite tillit til den prosessen som har
foregått, sier han.
I DET FJERNE: Martin «Tintin» Tesli
får en splitter ny rullebane på Ørland.
Teknikere må han derimot se langt etter.


   37   38   39   40   41