Page 40 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 40

40
Termineringsinstruktør Håvard Hansen sier noe i samme gate.
– Jeg sitter med en følelse av at det har vært veldig rotete. Det har
vært veldig lite begrunnelser på hvorfor man skal flytte til Værnes,
sier han.
Sivile Egil Høy-Petersen sier Luftforsvaret først og fremst bør ha
en god skole, noe han mener man har på Kjevik.
– I over 70 år har dette vært en skole som har vært utviklet med
tanke på det å drive skolevirksomhet. Jeg stiller meg litt uforstående
til behovet for flytting, sier han.
MÅ VEDLIKEHOLDES: Om man ikke løser teknikerkrisen, frykter
instruktørene på Kjevik at Luftforsvarets fartøy blir stående på bakken.
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD


   38   39   40   41   42