Page 38 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 38

38
kanskje har ansatt som får en livslang kontrakt, har en
kostnad med seg. Leier man inn noen for en kort tid,
har vi ansvaret for den personen i en kort tid. Men vi
mangler en del teknikere på mange av Luftforsvarets
systemer, så akkurat nå har vi ikke noe valg, sier han.
Likevel er stabssjefen klar på at de trenger flere tek-
nikere, spesielt ettersom Luftforsvaret ikke har mottatt
alle F-35- eller P-8-flyene Poseidon de skal ha ennå. Der-
for mener han det er viktig å få på plass en god, robust
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD
   36   37   38   39   40