Page 66 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 66

66
PÅ BESØK HOS | FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER
3-årige ingeniørstudium
• Bærekraftig teknologi
• Droneteknologi
• Havteknologi
Søknadsfrist
1. mars / 1. september: Bachelor Luftfartsfag
15. april: Øvrige studier
UiT – Norges arktiske universitet
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Institutt for teknologi og sikkerhet
www.uit.no/its
postmottak@its.uit.no
Alternative opptaksveier:
Realfagkurs, Realkompetanse, Y-vei.
Instituttet tilbyr også etter- og videreutdanning
3-årige bachelorstudium
• Luftfartsfag (trafikkflyger)
• Nautikk
2-årig masterstudium
• Luftfartsvitenskap
Bli kaptein, pilot eller ingeniør!
Bilde båt: Ole Matin Wold. Resten av bildene: JSNorge
Skann QR kode eller søk opp
Institutt for teknologi og sikkerhet uit
beredt på det uventede. Vi må ha kapasitet for å beskytte
landet uansett. Det å spå for framtiden og lage prognoser
om at «nå er det slutt på krig», det har jeg sluttet å tro på.
Vi må ha evne til å bruke rå vold når det er behov for det,
i alle domener, for å beskytte landet, sier Odlo.
HER ER DET ALLTID STAB
Den nasjonale krisen, som Odlo allerede har nevnt at
Norge står i, betyr i praksis at Forsvarets planverk er
aktivert. Det settes aldri stab ved Forsvarets operative
hovedkvarter, noe som skjer andre steder når det oppstår
en krise.
Det er kontinuerlig satt stab inne i fjellet på Reitan,
året rundt, dag og natt. Hvor lenge kommer det til å vare?
Odlo kan ikke huske at det ikke har vært satt stab.
Norske soldater er i dag i Litauen, Mali (enn så lenge),
Sør-Sudan, Israel og Egypt, blant annet. Samt en stabsof-
fiser ved en amerikansk marinebase i Bahrain.
Og Irak.
– Du nevnte Irak. Det er vel ingen hemmelighet at
Norge har soldater der?
– Nei.
– Hvor mange plasser i verden er det en hemmelighet
til at Norge har styrker?
– Ingen. For det er politisk besluttet å ha mannskaper
der ute. Så jeg opererer med helt åpne mandater. Jeg sen-
der ikke ut soldater uten at det er en politisk beslutning.
– Det jeg egentlig spør om er om det er norske spesial-
soldater der ute som offentligheten ikke får vite noe om?
– Det trenger du ikke å spørre om heller, for det får du
ikke svar på. Det skjønner du.
Yngve Odlo gikk av som sjef for FOH ved slutten av 2023
og er nå pensjonist. Viseadmiral Rune Andersen er ny sjef FOH
«Det å spå for framtiden og lage prognoser om at «nå er
det slutt på krig», det har jeg sluttet å tro på. Vi må ha
evne til å bruke rå vold når det er behov for det.»
YNGVE ODLO

   64   65   66   67   68