Page 65 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 65

FORSVARETS FORUM 65
SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Det brenner flere steder i verden, og det er en utfordrende sikkerhetssituasjon for Norge. Ansatte ved Forsvarets operative
hovedkvarter minnes hver dag om hvilket ansvar de bærer på i sitt arbeid.
   63   64   65   66   67