Page 67 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 67

FORSVARETS FORUM 67
ERFARING
BETYR
MEST
www.insitu.com | norge@insitu.com
Copyright © 2024, Insitu. All rights reserved.
The appearance of U.S. Department of Defense
(DoD) visual information does not imply or constitute
DoD endorsement. DU011824
Når norsk verdier og fri tilgang til havet
står på spill, betyr erfaring mest. Når
oppdraget er å beskytte, overvåke og
kontrollere kystlinjen og havene, betyr
erfaring mest. Insitus ubemannede
flysystemer har fløyet mer enn 9200 tokter
fra 28 klasser krigsskip. De har muliggjort
maritim domenebevissthet for 17 mariner,
tre kystvakter, tre spesialoperasjonsstyrker
og to arktiske nasjoner. Erfaring betyr mest.
9200
TOKTER
28
KLASSER
KRIGSSKIP
ANNONSE


   65   66   67   68   69