Page 63 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 63

FORSVARETS FORUM 63
DESIGNERKONTORET / OPEN STREET MAP
REITAN
Saltfjorden
RAMMEFARGE
15-0-0-10
Bodø lufthavn
BODØ
NARVIK
SVERIGE
Skjerstadfjorden
Løding
LOFOTEN
som en «formalitet» av Odlo. Slike fysiske møter skjer
hvert år.
– Hvordan var det å møte ham nå?
– Profesjonelt og ryddig. Dette er ingen politisk arena
der vi snakker om verdenspolitikken. Vi snakker om disse
tre områdene. Ferdig.
– Snakker dere om vær og vind og barna deres og slikt
også?
– Vi er også mennesker og har en relasjon som alle
andre. Men dette er helt profesjonelt. Jeg er general, men
jeg er også en diplomat i denne sammenhengen. Denne
oppgaven gjør jeg på vegne av nasjonen Norge. Så man
må alltid se dette i en større sammenheng. Norge vil ha
denne kanalen åpen. Da gjør vi det.
– Ønsker Russland å ha denne kanalen åpen?
– Ja, dette er gjensidig. I forlengelsen av vårt møte
inngikk Russland og Norge en ny fiskeriavtale. Så dette
henger jo sammen.
– Er det allerede avtalt et nytt slikt møte med Russland
neste år?
– Ja. Det er slik det er. Det er mennesker på den andre
siden av grensen også.
ET VALG SOM IKKE ER VALG
Men Odlo sier han «langt fra er sikker» på at Russland ikke
på et tidspunkt kommer til å trekke seg fra de bilaterale,
militære møtene med Norge. Til det er usikkerheten rundt
utviklingen i Russland for stor. I mars skal president Putin
gjenvelges som president fram til 2030. Han vil dermed
sitte som Russlands øverste politiske leder i 30 år, ett år
lenger enn Stalin, som «kun» styrte 29 år, fra 1924 til sin
død i 1953. Og situasjonen internt i Russland er bekmørk,
selv om landets myndigheter forsøker å fortelle en annen
historie: Innbyggere som kritiserer den russiske krigen i
Ukraina, dømmes til streng fengselsstraff. Mens krimi-
nelle dømt for drap og voldtekt slippes ut av fengslene for
å kjempe i Russlands ulovlige krig i Ukraina. Etter seks
måneder ved fronten er de fri – om de holder seg i live.
Like fullt: Norges geografiske beliggenhet gjør at den
norske regjeringen må ha et annet forhold til Russland
enn andre Nato-land. Russland forsvinner ikke. Det er
også derfor Odlo på sitt kontor på Reitan jevnlig har
kontakt med øverstkommanderende for Nordflåten i
Severomorsk.
-– Er det andre Nato-land som har samme type dialog
med russisk part som deg?
– Nei, ikke meg bekjent. Så dette er jo ganske unikt.
– Spør dine generalkollegaer fra allierte land om disse
samtalene?
– Ja.
– Hva svarer du da?
– At det er helt naturlig at vi snakker med Russland.
NOK UROLIGHETER I VERDEN
En av oppgavene til et militært hovedkvarter er å ha «en
fullstendig situasjonsforståelse». Med andre ord: å forstå
den politiske og økonomiske utviklingen i allierte land.
Og i stater Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med.
En av dem som har som jobb å følge med på den
ikke-militære utviklingen, er Jonny Didriksen (63). Fra
et kontor bare kalt «hula» er jobben å analysere forhold
FORSVARETS
OPERATIVE
HOVEDKVARTER
Lokalisert på Reitan øst for Bodø.
Fjellanlegget ble bygget med
Nato-midler på 1960-tallet og
skulle tåle atomkrig.
I dag holder Forsvarets operative
hovedkvarter (FOH) hus her.
FOH har ansvar for alle Norges
militære operasjoner i inn- og
utland.
FOH skal også overvåke norsk
luftrom og norske havområder.

   61   62   63   64   65