Page 3 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 3

Synergier - Samfunnsøkonomi - Nasjonal Sikkerhet Synergier - Samfunnsøkonomi - Nasjonal Sikkerhet
Kombinasjonen mellom olje & gass og det Norske Forsvaret. Kombinasjonen mellom olje & gass og det Norske Forsvaret.
Med Bell’s neste generasjons teknologi for det 21. århundre har det Norske Luftforsvaret Med Bell’s neste generasjons teknologi for det 21. århundre har det Norske Luftforsvaret
helikoptre for de neste 30 årene inkludert understøttelse fra norsk industri. helikoptre for de neste 30 årene inkludert understøttelse fra norsk industri.
Logistikk, Vedlikehold, Utdanning, Simulator, Trening Logistikk, Vedlikehold, Utdanning, Simulator, Trening
Robin Wendling Robin Wendling
Regional Sales Manager Regional Sales Manager
+33 642 158 277 +33 642 158 277
rwendling@bellflight.com rwendling@bellflight.com
Ole Petter Bakken Ole Petter Bakken
President & CEO President & CEO
+47 468 11 828 +47 468 11 828
opb@nadg.no opb@nadg.no
N N
O O
R R
W W
E E
G G
I I
A A
N N
A A
V V
I I
A A
T T
I I
O O
N N
& &
D D
E E
F F
E E
N N
S S
E E
G G
R R
O O
U U
P P
Bell har understøttet det Norske Luftforsvaret i 30 år. Bell har understøttet det Norske Luftforsvaret i 30 år.
BELL 412 BELL 412
BELL V-280 BELL V-280
BELL 525 BELL 525
- For Militær operasjon - For Militær operasjon
- For Offshore operasjon - For Offshore operasjon
ANNONSE

   1   2   3   4   5