Page 32 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 32

32
«Byggekostnadene
her er bare
spekulasjoner.
Antagelig
snakker vi om
hundrevis av
millioner.»
Eivind Kroken, prosjektleder for Luftforsva-
rets skole på Værnes
TAMPEN BRENNER: Eivind Kroken
sier det er knapt med tid for å få
Værnes på plass innenfor tidsfristen.
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD

   30   31   32   33   34