Page 31 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 31

FORSVARETS FORUM 31
bleringen av LS på Værnes. Tar man det
for gitt, tror jeg man er på ville veier,
sier Lillerud.
Sjef for skvadronen som vedlikeholder
F-35, Morten Nikolay Hellerud Nordha-
gen, beskriver belastningen på personel-
let deres i dag som bekymringsfull. Han
forteller at de allerede har mistet folk
fordi de er slitne, lei eller vil gjøre noe
annet, mye fordi de må kjøre på full gass
hele tiden for å nå de operative kravene
som alltid ligger der.
– Vi får aldri muligheten til å slippe
oss ned på 75 prosent, som kanskje er
noe vi trenger for å klare å regenerere
oss og at folk får utvikle seg som tekni-
kere, sier han.
Siden 2016 har Luftforsvaret fått flere
nye luftfartøy, som P-8 Poseidon, red-
ningshelikopteret AW101 og kampflyet
F-35. Nordhagen mener Kjevik har vært
en viktig styrkebrønn for dem i alle år,
og at hele Luftforsvaret trenger personel-
let der nå mer enn noen gang.
– Det vi ikke har råd til er å miste noen
på veien fra nå til det er ordentlig oppe
og går på Værnes, sier han.
For å holde tritt har Luftforsvaret leid
inn flymekanikere fra F-35-produsen-
ten Lockheed Martin, ifølge sjefen for
Ørland flystasjon og 132 Luftving, Mar-
tin «Tintin» Tesli. Men dette er dyrt og
ingen varig løsning, mener han.
– Man skulle tro at det bare er å ansette
flymekanikere. Det kan vi ikke. De fin-
nes ikke. Vi må utdanne dem, og så må
vi utdanne uten at vi kneler, sier Tesli.
Stasjonssjefen sier de har iverksatt
flere tiltak for å bedre på situasjonen,
som for eksempel å få vernepliktige med
fagbrev som crew cheif-assistenter som
gjør siste sjekk på flyene før avgang, til
Ørland. Dette har gitt dem et pusterom
ved at flyteknikere kan gjøre andre
oppgaver, men Tesli mener at tiden for
handling er nå.
– Hvis jeg skal oppsummere det jeg
har observert, så er det skuffelse over
manglende framdrift på infrastruktur på
Værnes og at man ikke har vært tydelig
nok på at ting skjer der, sier han, før han
siterer selveste Elvis Presley: «A little
less conversation, a little more action,
please.»
Når flyttingen først blir gjort, har både
Tesli og Nordhagen troen på at det vil bli
bra, men de mener skolen helst skulle
ha vært på plass allerede. Det er de ikke
alene om.   29   30   31   32   33