Page 29 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 29

FORSVARETS FORUM 29
FORSVARETS FORUM 29
VENTET LENGE NOK: Morten Nicolay Hellerud Nordhagen, Martin «Tintin» Tesli og Arvid Lillerud på Ørland skulle alle gjerne sett at Værnes var
i gang med å utdanne teknikere for lenge siden.   27   28   29   30   31