Page 28 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 28

28
HOVEDSAKEN | K JEVIKS SAK TE DØD
Mens det regner sidelengs,
noe som ikke er et uvanlig
fenomen på Ørland, står
en av Luftforsvarets nye
kjæledegger tørt og fint i
en hangar.Så langt har Norge mottatt
40 av 52 planlagte F-35-fly. Den samlede
innkjøpsprisen på disse flyene er 90,2
milliarder kroner. Norge skal ha mottatt
alle flyene i løpet av 2025, men Luftfor-
svaret er allerede på etterskudd når det
gjelder teknikere.
Faktisk har de bare halvparten av
det de trenger, ifølge sjefen for flyverk-
stedavdelingen i vedlikeholdsskvadro-
nen Arvid Lillerud. At man legger ned
utdanningsinstitusjonen på Kjevik midt
i en innfasing av nye fly før man er oppe
og går på Værnes, mener han gjør at det
renner over.
– Det er bekymringsfullt at man på
den ene siden sier at kompetanse er noe
av det viktigste når vi faser inn systemer,
så setter man det i spill når vi trenger det
som mest, sier han.
Personellmangelen på F-35 pekte også
Riksrevisjonen på i desember 2023. De
mente Forsvaret ikke kom til å nå målet
med full operativ evne for F-35 i løpet
av 2025.
Om det blir instruktørmangel på den
tekniske skolen Værnes, er Lillerud redd
det vil ta tid å skaffe nye. Han sier det er
krevende å bygge opp kompetanse for å
bli en god instruktør, og at det tar lang
tid å bygge opp i forhold til hvor fort
gjort det er å bryte det ned. Verksteds-
sjefen tror startfasen for Værnes kan bli
vond. Han har heller ikke personell å
gi fra seg.
– Vi er halvparten av det vi skulle
vært. Så det sier seg selv at vi ikke har
en vesentlig mengde folk å avgi for eta-
ØRLAND
❱❱❱ INGEN Å GI BORT
KJEVIK
VÆRNES
ØRLAND
FAKTA OM ØRLAND
•
Ørland flystasjon er
Norges kampflybase.
•
Norges nye
kampflysystem, F-35, skal
operere fra Ørland under
132 luftving.
•
De første F-35 kom til
Ørland i 2017. Til sammen
vil Norge i løpet av 2025 ha
52 F-35-fly.
•
I tillegg til F-35 er
Luftvernbataljonen med sitt
Nasams III missilsystem og
Baseforsvarsbataljonen på
Ørland.
•
Redningstjenesten 330
skadron har også en
avdeling på Ørland med
tre SAR Queen AW101
helikopter.
•
Nato har en fremskutt
lokalitet for alliansen sine
Awacs overvåkningsfly på
flystasjonen.


   26   27   28   29   30